СПИСКОВИУ Србији постоји 476 заштићених подручја и неколико који су у поступку заштите. Спискове можете видети у продужетку где су подручја подељена према статистичким регијама, за детаљнији приказ и тачну локацију неког природног добра у оквиру општина посетите страницу (портала) на Википедији на српском језику.

Заштићена подручја су распоређени по следећим регионима:


Кликом на име региона добићете комплетан списак заштићених подручја чије се фотографије могу слати на конкурс.

ЗАШТИЋЕНА ПОДРУЧЈА

Заштићено подручје је предеона целина која се одликује специфичном геолошком, биолошком или екосистемном специфичношћу и разноврсношћу. Према важећим прописима у Србији су издвојена следећа подручја: