Косово и Метохија


Национални паркови

Шар-планина Национални паркови на Косову и Метохији

Паркови природе

Грмија

Паркови природе на Косову и Метохији

Предели изузетних одлика

Мируша

Предели изузетних одлика на Косову и Метохији

Резервати природе

Видите списак на Резервати природе на Косову и Метохији

Споменици природе

Видите списак на Споменици природе на Косову и Метохији

Меморијални природни споменици

Видите списак на:

Меморијални природни споменици на Косову и Метохији

У поступку заштите

Проклетије

У поступку заштите

Остали региони:

Војводина

Београд

Шумадија и западна Србија

Јужна и источна Србија